Agencja Ubezpieczeniowa Iwona Wlazło jest na rynku od ponad 20 lat. Zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa oraz usług ubezpieczeniowych w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych, przedsiębiorstw oraz ubezpieczeń na życie.

Kontakt

22 784 04 06

ul. Piłsudskiego 15A, 05-120 Legionowo

biuro@legionowoubezpieczenia.pl

Ubezpieczenia komunikacyjne OC / AC / NNW

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego.

AC –  Ubezpieczenie AC to polisa dobrowolna, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia samochodu z własnej winy (szkody częściowej lub całkowitej) oraz:

  • kradzieży auta,
  • działania sił natury,
  • aktów wandalizmu i innych działań osób trzecich, tzw. nieznanych sprawców 
  • NNW  obejmuje przede wszystkim trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem lub używaniem pojazdu. Odszkodowanie z NNW jest wypłacane za śmierć, a także rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała kierowcy i pasażerów, jeśli doznali oni trwałych uszczerbków na zdrowiu
  • Assistance – dobrowolne ubezpieczenie, zapewniające ubezpieczonemu określony rodzaj pomocy – serwisową, medyczną, informacyjną. 
100
Oc
100
AC
100
NNW

„Twój strach to nic innego, jak pragnienie poczucia bezpieczeństwa i znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji.”

~ Joseph Murphy