wstecz
 • Ubezpieczenie samochodu OC AC zapewnia odszkodowanie chroniąc właściciela pojazdu,
  mienie oraz osoby przez
  niego poszkodowane. 

 • W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego Tobie lub Twoim bliskim zostanie wypłacone należne świadczenie. Wypłacone pieniądze pozwolą na spłatę kredytu, dalsze ratowanie twojego zdrowia lub życia, a z polisy emerytalnej uzupełnisz skromne świadczenie z ZUS-u.

 • Bezpieczene mieszkanie to nowa, bardzo atrakcyjna forma kompleksowego zabezpieczenia wielu obszarów Państwa życia osobistego – mieszkania, przedmiotów mienia
  ruchomego, pomocy prawnej,
  odpowiedzialności
  cywilnej, zabezpieczenia
  na następstw
  nieszczęśliwych
  wypadków.

 • Dobre ubezpieczenie firmy, czy przedsiębiorstwa to ubezpieczenie
  kompleksowe.
  Dzięki niemu
  przedsiębiorca
  minimalizuje, lub eliminuje wiele ryzyk, które mogą sparaliżować bieżącą działalność firmy.

Ubezpieczenie mieszkań

 

 

 

Ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych - pod kredyt:

 

 • 300 000 zł - składka 113 zł
 • 600 000 zł - składka 199 zł
 • 1 000 000 zł - składka 313 zł
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży oraz zdarzeń losowych:

 

 • 15 000 zł - składka 71 zł
 • 30 000 zł - składka 142 zł
 • 50 000 zł - składka 237 zł

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela mieszkania lub domu na 20 000 zł dodajemy nieodpłatnie do polisy mieszkaniowej.

 

Do kogo adresowane jest ubezpieczenie?

 

Bezpieczenie mieszkanie to nowa, bardzo atrakcyjna forma

kompleksowego zabezpieczenia wielu obszarów Państwa życia osobistego – mieszkania, przedmiotów mienia ruchomego, pomocy prawnej, odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia na następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaproponowaliśmy Państwu bardzo uproszczoną przy czym bardzo korzystną formę zawarcia umowy ubezpieczenia. Produkt adresujemy specjalnie do osób fizycznych (zarówno obywateli Polski jak i innego kraju, którzy posiadają odpowiedni tytuł prawny do posiadanego mienia).

 

Co i w jakim zakresie może zostać objęte ubezpieczeniem?

 

Konstrukcja Pakietu pozwala na kompleksowe zabezpieczenie interesu majątkowego Klientów, poprzez przeniesienie wielu zagrożeń związanych z posiadaniem mienia oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego na Ubezpieczyciela. Produkt może być sprzedawany w dwóch programach, tj. w programie podstawowym i programie rozszerzonym.